Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorCengil, Muammer
dc.contributor.authorBaran Tekin, Dilâ
dc.date.accessioned2019-07-05T08:40:30Z
dc.date.available2019-07-05T08:40:30Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationCengil, M., Baran Tekin, D. (2016). Kutsal zaman, algılanış biçimi ve ibadet hayatına etkisi. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15(29), 33-63.en_US
dc.identifier.issn2651-3978
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.14395/hititilahiyat.268643
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3560
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractİnsanlar hangi dini geleneğe bağlı olursa olsun, zamanı algılama ve yorumlama sürecinde pek çok faktörün etkisi altında kalmışlardır. Bu nedenle zaman, hem kişisel hem de toplumsal açıdan farklı biçimlerde algılanan bir kavram olarak karşımıza çıkar. Dinî açıdan bakıldığında ise belli zaman dilimlerine kutsallık atfedildiği görülür ve zamanın kutsallaşması, kutsal varlık ile arasındaki ilişkiye bağlı olarak gerçekleşir. Böylelikle kutsallaşan zaman dinin etkin olarak hissedildiği anı ifade ederek insanın dinî hayatı içerisinde önemli bir yere sahip olur. Bu çalışma, zamanın kutsallığını ve ibadet üzerindeki etkilerini ele almaktadır. Birinci bölümde, din bilimleri içerisinde önemli bir yere sahip olan kutsal zaman kavramı üzerinde durulmuş ve söz konusu kavramın çeşitli dinlerdeki yansımaları dikkate alınarak genel bir değerlendirme yapılmıştır. İkinci bölümde ise, İslam geleneğinde yer alan kutsal zamanlar ile ilgili inanç ve davranışları anlamaya yönelik uygulanan anket sonuçlarına ve SPSS programında t- testi kullanılarak yapılan istatistiksel analizlere yer verilmiştiren_US
dc.description.abstractPeople has been under the influence of countless factor on perception and explication process of time for whatever religion they believe in. Therefore, time confront us as a notion which is perceived differently in terms of both personal and communal. When considering from the point of religious in case, it is seen that attributed sacredness to definite time periods and sacralization of time takes shape depending on relation with sacred being. Thus the sacralized time has had an important place within religious life of human being. This study focuses on sacred time and its effects on worship. In first section, it is discoursed the notion of sacred time which has an important place among sciences of religion and it is evaluated the reflections of sacred time. In the second section, it is discussed survey results which is taken a poll related to sacred times intended to understand the faiths and behaviors within İslamic tradition and statistical analyses which are made in SPSS programme by using t- testen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.14395/hititilahiyat.268643en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKutsalen_US
dc.subjectKutsal Zamanen_US
dc.subjectBayramen_US
dc.subjectKandilen_US
dc.subjectİbadeten_US
dc.subjectSacreden_US
dc.subjectSacred Timeen_US
dc.subjectBairamen_US
dc.subjectWorshipen_US
dc.titleKutsal zaman, algılanış biçimi ve ibadet hayatına etkisien_US
dc.title.alternativeSacred time, it’s perception and effects on worshipen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue29en_US
dc.identifier.startpage33en_US
dc.identifier.endpage63en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record