Show simple item record

dc.contributor.authorArslan, Sertaç
dc.contributor.authorDoğan, İbrahim
dc.date.accessioned2019-07-09T07:06:58Z
dc.date.available2019-07-09T07:06:58Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationArslan, S., Doğan, İ. (2016). Hemodialysis catheter-related septic pulmonary embolism. Causapedia, 5(1), 34-41.en_US
dc.identifier.issn2147-2181
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3585
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractSebasöz lenfadenomalar, preoperatif tanıda diğer parotisbezi tümörleriyle sıklıkla karışan, oldukça nadir görülenbenign tümörlerdir. Bu çalışmada, sağ parotis bezikuyruğunda lokalize, iki yıldır mevcut, 20x15 mmebatında, ağrısız kitle şikayetiyle kliniğimizde teşhis vetedavisi yapılan 60 yaşında kadın hastada saptanansebasöz lenfedenomun klinik, görüntüleme bulguları vehistopatolojik özellikleri literatür eşliğinde tartışıldı.Sebase lenfadenomaların tedavisi cerrahi olup, parsiyelparotidektomi yeterlidir. Preoperatif tanı için, ince iğneaspirasyon biyopsisi (İİAB), ultrasonografi (USG) vemagnetik rezonans görüntüleme (MRG) teknikleriayırıcı tanıda kullanılabiliren_US
dc.description.abstractSebaceous lymphadenomas are rare benign tumorsthat are often preoperatively confused with otherparotid gland tumors. In this study, a 60-year-oldfemale patient with a 20x15 mm painless mass in thetail of the right parotid gland for two years, ispresented. She was diagnosed and treated forsebaceous lymphadenoma in our clinic. The clinicaland radiological findings and also histopathologicalfeatures of this case are discussed with the relevantliterature. The treatment of sebaceous lymphadenomasis surgical, and generally partial parotidectomy issufficient. For a preoperative diagnosis, fine needleaspiration biopsy (FNAB), ultrasonography (USG)and magnetic resonance imaging (MRI) techniquescan be useden_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherNuh Zafer Cantürken_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSeptic Pulmonary Embolismen_US
dc.subjectCatheteren_US
dc.subjectInfectionen_US
dc.subjectSeptik Pulmoner Embolien_US
dc.subjectKateteren_US
dc.subjectEnfeksiyonen_US
dc.titleHemodialysis catheter-related septic pulmonary embolismen_US
dc.title.alternativeHemodializ kateterine bağlı septik emboli göğüs hastalıklarıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCausapediaen_US
dc.contributor.departmentHitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage34en_US
dc.identifier.endpage41en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record