Show simple item record

dc.contributor.authorArslan, Erşan
dc.contributor.authorAras, Dicle
dc.contributor.authorCan, Sema
dc.date.accessioned2019-07-09T08:03:12Z
dc.date.available2019-07-09T08:03:12Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationArslan, E., Aras, D., Can, S. (2016). Sporcu ve sedanter kadınlarda günlük enerji harcaması ve fiziksel aktivite düzeylerinin karşılaştırılması. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 53-62.en_US
dc.identifier.issn1304-284X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3588
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; sporcu ve sedanter kadınların günlük enerji harcaması ve fiziksel aktivite düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmaya 3 triatlet, 5 spor kaya tırmanışı sporcusu, 7 masa başı çalışan kadın ve 8 ev hanımı [ortalama yaş 35,30 ± 8,53 yıl; boy uzunluğu 160,57 ± 5,53 cm; vücut ağırlığı 58,23 ± 8,53 kg; beden kütle indeksi (BKİ) 22,62 ± 3,37 kg/m2] olmak üzere toplam 23 kişi gönüllü olarak katılmıştır. Beden kütle indeksinin belirlenmesini takiben 2 gün süre ile katılımcıların dominant kollarına takılan metabolik holter ile günlük enerji harcamaları ve fiziksel aktivite düzeyleri ölçülmüştür. Çalışma sonucunda ulaşılan parametreler; toplam enerji harcaması, aktif enerji harcaması, toplam, ortalama, zorlu ve çok zorlu fiziksel aktivite süreleri, ortalama MET, sedanter yaşam süresi, yatma süresi, uyku süresi ve toplam adım sayısıdır. Bulgular incelendiğinde fiziksel olarak aktif olan gruplarda (triatlet ve tırmanıcı); enerji harcaması değerlerinin ve fiziksel aktivite sürelerinin fazla, sedanter yaşam sürelerinin ise kısa olduğu görülmektedir. Bununla birlikte dört grup arasında zorlu (6-9 MET), çok zorlu (9 MET üzeri) fiziksel aktivite düzeyleri ile yatma ve uyku süreleri arasında fark bulunmamıştır. Ayrıca bazı enerji harcaması ve süresi parametreleriyle BKİ, yaş, vücut ağırlığı ve boy uzunluğu gibi tanımlayıcı parametreler arasında ilişki bulunmuştur. Buna göre; günlük enerji harcaması ve fiziksel aktivite düzeyi arasında güçlü bir korelasyon olduğu ve egzersizin sağlığa olumlu katkıları düşünüldüğünde, çalışan kadınların ve ev hanımlarının düzenli fiziksel aktiviteyi günlük yaşantılarına katmaları gerektiği sonuçlarına ulaşılmaktadıren_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate the daily energy expenditure and physical activity levels of female athletes and sedentary females. A total of 23 adult females; 3 triathletes, 5 rock climbers, 7 workers, 8 housewives (average age 35.30±8.53 yrs; height 160.57±5.53 cm; body mass 58.23±8.53 kg; body mass index (BMI) 22.62±3.37 kg/m2) voluntarily participated in this study. Primarily, body mass index was determined and following this process, daily physical activity levels were measured continuously with an armband worn on the dominant arm triceps muscle for two days. In addition, total energy expenditure, active energy expenditure, average MET, total step number, duration of physical activity in moderate, vigorous and very vigorous intensity, time spent sedentary, lying and sleeping were measured. The results demonstrated that total energy expenditure and physical activity duration were found higher in physically active groups (triathletes and climbers). However, their spent time as a sedentary was lower than the others. Furthermore, there were not any significant differences between the durations of vigorous (6-9 MET) and very vigorous intensity (>9 MET) physical activity, and lying and sleeping durations among groups. However, there was a significant difference between some parameters which is related to energy expenditure, physical activity duration and physiological characteristics such as BMI, age, weight, height. In conclusion; this study revealed that there was a strong correlation between daily energy expenditure and physical activity levels. When thinking about positive contribution of exercise to human health, working women and housewives should do regular physical activity in their daily livesen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnkara Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.1501/Sporm_0000000en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFiziksel Aktiviteen_US
dc.subjectGünlük Enerji Harcamasıen_US
dc.subjectKadınen_US
dc.subjectSedanter Yaşamen_US
dc.subjectDaily Energy Expenditureen_US
dc.subjectFemaleen_US
dc.subjectPhysical Activityen_US
dc.subjectSedentary Lifeen_US
dc.titleSporcu ve sedanter kadınlarda günlük enerji harcaması ve fiziksel aktivite düzeylerinin karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of daily energy expenditure and physical activity levels of female athletes and sedentarsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentHitit Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümüen_US
dc.contributor.authorID0000-0003-1931-2226en_US
dc.identifier.volume14en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage53en_US
dc.identifier.endpage62en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record