Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorDinç, Ömer
dc.date.accessioned2019-07-11T11:48:31Z
dc.date.available2019-07-11T11:48:31Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationDinç, Ö .(2016). [Kitap incelemesi] : “Mehmet Emin Maşalı, Kur’an’ın anlaşılmasında gâî yorum-geçmişten günümüze bir tahlil denemesi, Ankara: Otto Yayınları, 2016." Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 15(29), 245-248.en_US
dc.identifier.issn2651-3978
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3615
dc.descriptionbookPresentationen_US
dc.description.abstractÇağdaş dönem Kur’an araştırmalarının odak noktası olan konulardan birisi belki de en önemlisi Kur’an’ın nasıl anlaşılması gerektiği hususudur. Söz konusu bu dönem, İslam dünyası ve düşüncesinin farklı mecralara savrulduğu bir süreç olması sebebiyle, ortaya çıkan sorunların çözümünde Kur’an’ın referans alınmasına ilişkin birtakım önerilerin gündeme geldiği bir zaman dilimi olarak karşımızda durmaktadır. Bu süreç içerisinde, geçmişteki Kur’an yorum anlayışlarının yetersizliği vurgulanarak, yeni bir anlama ve yorumlama metodolojisi geliştirmenin kaçınılmaz olduğu fikri sıkça gündeme getirilmiş ve bu hususta yeni arayışlar içerisine girilmiştir. Bu bağlamda Kur’an’ı, içerdiği gaye ve maksatları tespit edip, dönemin mevcut problemlerini de dikkate alarak anlamayı ilke olarak benimseyen gâî yorum anlayışına yönelik referanslar belirgin bir biçimde ortaya çıkmıştır. Mehmet Emin Maşalı’nın anılan eseri, çağdaş dönemde öne çıkan bu yorum anlayışını ele alan bunu yaparken de konunun klasik dönemdeki temellerini ve tefsir sahasındaki yansımalarını göz önünde bulunduran bir çalışma olup bu yorum anlayışının süreçlerine dair önemli tespit ve değerlendirmeleri Kur’an ve tefsir araştırmacılarıyla paylaşmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[Belirlenecek]en_US
dc.title[Kitap incelemesi] : “Mehmet Emin Maşalı, Kur’an’ın anlaşılmasında gâî yorum-geçmişten günümüze bir tahlil denemesi, Ankara: Otto Yayınları, 2016."en_US
dc.typereviewen_US
dc.relation.journalHitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-3571-5204en_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue29en_US
dc.identifier.startpage245en_US
dc.identifier.endpage248en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record