Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAtabey, Derya
dc.contributor.authorÖmeroğlu, Esra
dc.date.accessioned2019-07-11T13:55:23Z
dc.date.available2019-07-11T13:55:23Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationAtabey, D., Ömeroğlu, E. (2016). Okul öncesi sosyal değerler kazanımı ölçeğinin geliştirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(35), 101-135.en_US
dc.identifier.issn1301-5265
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/3618
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractBu araştırma "Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği"nin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. "Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği"nin geliştirilmesinde metodolojik araştırma yöntemi kullanılmıştır. "Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği"nin geçerlik güvenirlik çalışması; Ankara ili, merkez ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ilköğretim okulları bünyesinde bulunan anasınıflarına devam eden 200 çocuk ile gerçekleştirilmiştir. "Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği"nin test tekrar test güvenirliği ise araştırmaya katılan 200 çocuk arasından tesadüfü olarak belirlenen 60 çocuk ile yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; anasınıfına devam eden çocukların sahip olduğu sosyal değerleri belirlemek amacı ile araştırmacılar tarafından geliştirilen "Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği" ve verilen cevapların kaydedilmesi için "Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği Cevap Formu" kullanılmıştır. "Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği"nin geçerlik kapsamında; kapsam geçerliliği ve yapı geçerliği analizleri, güvenirlik kapsamında ise; test-tekrar test kararlılık ve iç tutarlılık anlamında Kuder Richardson-20 (KR-20) güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda; beş alt boyut ve 19 maddeden oluşan "Okul Öncesi Sosyal Değerler Kazanımı Ölçeği"nin, anasınıfına devam eden çocukların sahip oldukları sosyal değerleri belirlemede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; eğitimcilere ve araştırmacılara yönelik öneriler sunulmuşturen_US
dc.description.abstractAbstract: The current study was carried out to determine the development of “The Scale for Preschool Social Values Acquisition”. A methodological research method was used in the development of “The Scale for Preschool Social Values Acquisition”. The validity and reliability tests of “The Scale for Preschool Social Values Acquisition” was carried out over 200 children attending to a kindergarten acting under the official primary schools of Ministry of Education in the central towns of the city of Ankara. Test and retest reliability of “The Scale for Preschool Social Values Acquisition” was carried over 60 children chosen randomly out of 200 children participating in the research. As a data collection instrument of the research, “The Scale for Preschool Social Values Acquisition” was used to determine the social values of the children attending to a kindergarten and “Answer Form for the Scale for Preschool Social Values Acquisition” was used to register the replies. Within the content of validity of “The Scale for Preschool Social Values Acquisition”, content validity and structure validity analyses were calculated and in terms of reliability, test, re-test, Kuder Richardson -20 (KR-20) reliability coefficients were calculated for the purpose of consistency and internal consistency. As a result of the findings obtained; it was found that “The Scale for Preschool Social Values Acquisition” composed of five sub-dimension and 19 items was a valid and reliable instrument in determining social values that kindergarten children have. In the light of these results, educators and researchers were given some recommendation.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Değerleren_US
dc.subjectOkul Öncesien_US
dc.subjectDeğerler Eğitimien_US
dc.subjectSocial Valuesen_US
dc.subjectEarly Childhooden_US
dc.subjectValues Educationen_US
dc.titleOkul öncesi sosyal değerler kazanımı ölçeğinin geliştirilmesien_US
dc.title.alternativeA study into the development of scale for preschool social values acquisitionen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalBalıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesien_US
dc.identifier.volume19en_US
dc.identifier.issue35en_US
dc.identifier.startpage101en_US
dc.identifier.endpage135en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record