Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBaşçı, Ayşe Burcu
dc.contributor.authorÖzyurda, Ferda
dc.contributor.authorYılmazel, Gülay
dc.date.accessioned2019-04-08T06:45:37Z
dc.date.available2019-04-08T06:45:37Z
dc.date.issued2016-12
dc.identifier.citationBaşçı, B.A., Özyurda, F., Yılmazel, G. (2016). Ankara Üniversitesi Hemşirelerinde işe bağlı gerginlik düzeyi ve rol çatışması-rol belirsizliği durumu ve diğer etmenler. JAREN, 2(2): 68-74.en_US
dc.identifier.urihttps://www.journalagent.com/jaren/pdfs/JAREN_2_2_51_58.pdf
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/407
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmanın amacı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde görev yapan hemşirelerde işe bağlı gerginlik düzeyi, rol çatışması-rol belirsizliği durumu ve buna diğer faktörlerin etkisini incelemek amacıyla planlanmış tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Yöntem: Hemşirelerin sosyo-demografik verilerinin toplanması amacıyla “Kişisel Bilgi Formu”, rol çatışması-rol belirsizliği düzeyinin belirlenmesi amacıyla “Rol ÇatışmasıRol Belirsizliği Ölçeği” ve işe bağlı gerginlik düzeyini saptamak amacıyla “İşe Bağlı Gerginlik Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin girişi SPSS 17.0’da yapılmış olup, analizinde ise frekans dağılımları, independent-t testi, One-way Anova ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Bulgular: Meslekteki çalışma süresi ile rol çatışması arasındaki ilişki anlamlı bulunmuş olup, 1-5 yıl arasında olanlarda daha fazla bulunmuştur (p<0,05). Hemşirelerin çalışma şekilleri ile rol çatışması arasındaki ilişki anlamlı ve vardiyalı çalışanlarda daha fazla olduğu görülmüştür (p<0,05). Rol çatışması, rol belirsizliği ve işe bağlı gerginlik düzeyi arasındaki ilişkinin pozitif yönde ve istatistiksel olarak anlamlı olduğu bulunmuştur (p<0,05). Sonuç: Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda hemşirelerin çalışma saatlerinin 40 saatten fazla olmaması ve vardiyalı çalışma saatlerinin düzenlenmesi önerilmiştiren_US
dc.description.abstractObjective: This descriptive study aims to examine the level of work-related stress, role ambiguity, role conflict-situation, and the effect of other related factors on the nurses working in hospitals in Ankara University Faculty of Medicine. Methods: In order to collect socio-demographic data of the nurses ‘Personal Information Form’ for determining the level of role ambiguity role conflict ‘Role Ambiguity Role Conflict Scale’ was applied, and finally ‘Work Related Tension Scale’ was used in order to determine the level of work-related stress. Data were registered using SPSS 17.0 , and analyzed using frequency distribution, independent t-test, One-way ANOVA and correlation tests. Results: A statistically significant correlation was found between the duration of the profession, role conflict, being more significant in nurses working for 1-5 years (p<0.05). The correlation between nurses’ work patterns and role conflict was found to significant, and being more meaningful among shift workers (p<0.05). Positive, and statistically significant correlations were detected among role conflict, role ambiguity, and work-related tension (p<0.05). Conclusion: In line with the results of study it was suggested that; working hours of nurses should not be more than 40 hours, and hours of shift working should be regulate.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherJARENen_US
dc.relation.isversionof10.5222/jaren.2016.051en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/*
dc.subjectHemşireen_US
dc.subjectİşe Bağlı Gerginlik Ölçeğien_US
dc.subjectRol Belirsizliği Ölçeğien_US
dc.subjectRol Çatışması Ölçeğien_US
dc.subjectÜniversite Hastanesien_US
dc.titleAnkara Üniversitesi Hemşirelerinde işe bağlı gerginlik düzeyi ve rol çatışması-rol belirsizliği durumu ve diğer etmenleren_US
dc.title.alternativeThe level of work related tension and role conflict-role ambiguity status of nurses working in Ankara University Hospitalsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHemşirelik Akademik Araştırma Dergisien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-8016-8636en_US
dc.authorid0000-0002-2487-5464en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage51en_US
dc.identifier.endpage58en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess