Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBuzlu, Tuğba
dc.date.accessioned2019-10-07T13:54:42Z
dc.date.available2019-10-07T13:54:42Z
dc.date.issued2015en_US
dc.date.submitted2015-09-10
dc.identifier.citationBuzlu, T. (2015). İrşad ve tebliğ faaliyetlerinde yöntemlerin belirlenmesi açısından ihtida hareketleri (Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/4141
dc.description.abstractFıtrat üzere doğan insan, inanma ve bağlanma duygularıyla birlikte dünyaya gelir. Fakat Hz. Peygamber'in (s.a.v.) belirttiği gibi zamanla kişi fıtratından sıyrılıp, ailesinin, çevresinin dinine dönüş yapar. Allah (c.c.) insanların tekrar fıtratına dönmesi için peygamberler göndermiştir. Peygamberler yaptıkları tebliğler ile bu yolda mücadele etmiş, kimi zaman olumlu kimi zaman olumsuz sonuçlar elde etmişlerdir. Genelde Hz. Âdem, özelde Hz Muhammed'in (s.a.v.) peygamber oluşuyla başlayan İslamiyet'in tebliğ faaliyetleri Hz. Peygamber'in (s.a.v.) vefatıyla daha sonraki dönemlerde de devam etmiş, kıyamete kadarda devam edecek bir süreçtir. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) 610 yılıyla başlayan İslam'ın tebliğ süreci yirmi üç yıl boyunca devam etmiş, Mekke'de on üç Medine'de on yıl boyunca putperest, Hıristiyan, Yahudilere İslam'ı anlatmıştır. İslamiyet'i kabulleriyle beraber hem karakter hem din eğitimi başlamış, Kelime-i Şehâdet'i getiren insanlar kişilik ve karakterleriyle yeniden inşa edilmiştir. Zira ahlâksızlığın, fuhşiyatın, evlat öldürmenin had safhada olduğu bir toplumda yirmi üç yıl gibi kısa bir sürede Hz. Peygamber (s.a.v.) "gökteki yıldızlara" benzettiği sahabelerini yetiştirmiştir. İrşad ve tebliğ faaliyetlerinde, Kur'an-ı Kerim'i ve Hz. Peygamber'i (s.a.v.) rehber edinen din eğitimcisi, insanların fıtrata dönüş sürecinde, kendisinde bulunması ve bulunmaması gereken vasıfları hayatına yerleştirmelidir. Aynı zamanda eğitim sürecinde muhatabına uygun kullanılabilecek yöntemlere dikkat etmelidir. Böylece bireylerde oluşan ve oluşabilecek ihtida sürecine katkı sağlayabilir.en_US
dc.description.abstractHuman comes into the world with the intstincts of belief and affiliation is born on his disposition as his creation. But, as Prophet Muhammed (Peace be Upon Him) said, Human pulls away his disposition and turn into the religion of his family or environment by time. Allah had sent prophets for humans turning back their disposition. Prophets had strugled in this manner with their notifications and sometimes they got positive results and sometimes they got negative ones. Notification of Islam that started with his Holiness Prophet Adam in general manner and with Prophet Muhammed (Peace Be Upon Him) in specific manner have continued after Prophet Muhammed's (Peace Be Upon Him) passing away and it will go on until the last judgment. Notification period of Prophet Muhammed (Peace Be Upon Him) started in the year of 610 and had lasted for 23 years and Prophet Muhammed (Peace Be Upon Him) had disclosed Islam to pagans, christians and jews in Mecca for 13 years and in Madinah for 10 ten years. Both personality and religion education started with recognition of Islam and the people who declared the Islamic confession of faith were reshaped. Although, Prophet Muhammed (Peace Be Upon Him) educated his companions who were compared to "stars in the air" in a short duration of 23 years in a society that was in a highest level in immorility, doing wrongs publicly without shame and filicide. Religious Educator who selects Koran and Prophet Muhammed (Peace Be Upon Him) as a guide for himself/herself and does the acts of showing the true path to people and notification should be carefull to appropriate methods to be able to use for his/her collocutors in the process of returning disposition. So, It will contribute the process of conversion that occurs/can occur in individuals.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİrşaden_US
dc.subjectTebliğen_US
dc.subjectİhtidaen_US
dc.subjectMühtedien_US
dc.subjectDin Eğitimien_US
dc.subjectConverten_US
dc.subjectReligious Educationen_US
dc.subjectShowing The True Path to Peopleen_US
dc.subjectNotificationen_US
dc.subjectConversionen_US
dc.titleİrşad ve tebliğ faaliyetlerinde yöntemlerin belirlenmesi açısından ihtida hareketlerien_US
dc.title.alternativeDetermination of conversion movements in the context of determination of methods in the studies of acts of showing the true path to people and notificationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record