Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBaşer Ayhan, Duygu
dc.contributor.authorKahveci, Rabia
dc.contributor.authorAksoy, Hilal
dc.contributor.authorDöner, Pınar
dc.contributor.authorKasım, İsmail
dc.contributor.authorŞencan, İrfan
dc.contributor.authorÖzkara, Adem
dc.date.accessioned2019-10-16T12:25:44Z
dc.date.available2019-10-16T12:25:44Z
dc.date.issued2014en_US
dc.identifier.citationBaşer, D. A., Kahveci, R., Aksoy, H., Döner, P., Kasım, İ., Şencan, İ., & Özkara, A. (2014). Tip 2 diyabetli hastaların aile hekimiyle iletişimi ile ilgili görüş ve deneyimleri: Kalitatif çalışma. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 36(4), 495-502.en_US
dc.identifier.issn1305-0028
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.7197/cmj.v36i4.5000078192
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/4334
dc.descriptionresearchen_US
dc.description.abstractAmaç. Bu niteliksel çalışmada, Tip 2 diyabetli hastaların takiplerinde birinci basamağı tercih etme durumlarının, birinci basamaktaki DM yönetimine dair görüşlerinin, aile hekimleri ile aralarındaki iletişiminin ve aile hekimleri ile iletişimlerinde etkili olan faktörlerin ve nedenlerinin saptanması amaçlandı. Yöntem. Çalışmamıza araştırmaya katılmaya gönüllü olanlardan, maksimum çeşitlilik örneklemesi ile seçilmiş 20 Tip 2 diyabetli hasta katıldı. Hastalar ile derinlemesine, yarı yapılandırılmış, yüz yüze görüşmeler yapıldı. Görüşmelerin tümü dijital olarak kaydedildi ve yazıya aktarıldıktan sonra kalitatif olarak analiz edildi. Bulgular. DM hastaları, kapsamlı, bütüncül yaklaşımı ve aile sağlığı merkezine kolay ulaşımından dolayı takiplerinde aile hekimini seçebilmektedirler. Aile hekiminde aradıkları özellikler ise samimiyet, ulaşım kolaylığı, empati ve yüksek bilgi düzeyidir. Sonuç. Çalışmamızda, sağlık hizmetleri içinde çok önemli bir yere sahip olan birinci basamak sağlık sistemlerinde çekirdek yeterliliklerinin, DM gibi kronik hastalıkların yönetiminde hastaların aile hekimlerinden beklentileri doğrultusundaki gereken özellikleri karşıladığı saptandı.en_US
dc.description.abstractAim. This qualitative study is aimed to determine the status of Type 2 diabetic patients to prefer primary care during follow-up, their views on DM management at primary care, the communication between them and family physician and the influential factors and causes of these factors in communication with family physicians. Methods. 20 Type 2 diabetic patients were selected with maximum variation sampling through the patients volunteered to participate in this research. We conducted in-depth, semi-structured, face to face interviews. Interviews were audio- recorded and transcribed, and qualitatively analyzed afterwards. Results. DM patients may select family physicians during their follow-up due to comprehensive , holistic approach and easy access to physicians and family health center. The expected features of family physicians are friendliness, ease of access, empathy and the high level of knowledge. Conclusion. In our study, we detected that the features of family physicians, in case of following up chronic diseaases such as DM, that are expected by the patients are fully met by the core competencies of family medicine at primary health care, which has a very important place in the system of health services.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.isversionof10.7197/cmj.v36i4.5000078192en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAile Hekimliğien_US
dc.subjectBirinci Basamak Sağlık Sistemlerien_US
dc.subjectDiyabet Yönetimien_US
dc.subjectHasta Hekim Iletişimien_US
dc.subjectKalitatif Araştırmaen_US
dc.titleTip 2 diyabetli hastaların aile hekimiyle iletişimi ile ilgili görüş ve deneyimleri: Kalitatif çalışmaen_US
dc.title.alternativeThe opinions and experiences of Typ e 2 diabetic patients with f amily physicians about communication: Qualitative studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalCumhuriyet Tıp Dergisi (ELEKTRONİK)en_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume36en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage495en_US
dc.identifier.endpage502en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record