Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKılıçarslan, Ali
dc.contributor.authorTunay, Burçin
dc.date.accessioned2019-11-11T11:58:25Z
dc.date.available2019-11-11T11:58:25Z
dc.date.issued2014en_US
dc.date.submitted2014-01-30
dc.identifier.citationTunay, B. (2014). Merkezi ısıtma sisteminde etkili olan parametrelerin araştırılması ( Yüksek Lisans Tezi).en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/5209
dc.description.abstractBu çalışmada, bir binanın merkezi ısıtma sistemine etki eden dış hava sıcaklığı, yalıtım kalınlığı, kat yüksekliği, dış kapı ve pencere tipi, pencere alanı, yakıcı tipi, yakıt cinsi gibi parametrelerin toplam radyatör uzunluğu, yıllık ısıtma ihtiyacı, yakıt maliyeti, CO2 salınımı ve yakıt miktarı üzerine etkileri geliştirilen bir bilgisayar programı yardımıyla incelenmiştir. Dış hava sıcaklığı ve yalıtım kalınlığı arttığında, toplam radyatör uzunluğu, yakıt miktarı, CO2 salınım miktarının azaldığı görülmüştür. Kat yüksekliği ve pencere toplam ısı transferi katsayısı arttığında ise toplam radyatör uzunluğu, yakıt miktarı, yıllık ısıtma ihtiyacı ve CO2 salınım miktarının arttığı tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractn this study, the effects of the affective parameters, such as outdoor air temperature, insulation thickness, floor height, types of doors and windows, area of the windows, types of combustor and fuel on the total radiator length, annual heating capacity required, amount and price of the fuel and CO2 emission, were investigated by means of a computer code developed for a central heating system of a building. As the outside air temperature and insulation thickness increased, it was observed that the total length of the radiator, fuel quantity, CO2 emission reduced. It was also observed that the total radiator length, amount of the fuel, annual heating capacity required and CO2 emission increased as the floor height and total heat transfer coefficient for windows increased.en_US
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET iv ABSTRACT v TEŞEKKÜR vi İÇİNDEKİLER vii ŞEKİLLER DİZİNİ ix ÇİZELGELER DİZİNİ xi RESİMLER DİZİNİ xvi SİMGELER VE KISALTMALAR xvii 1.GİRİŞ 1 2.LİTERATÜR VE KURAMSAL TEMELLER 3 2.1.Literatür 3 2.2.Kuramsal Temeller 7 2.2.1.Isı yalıtım hesabı 7 2.2.2.Isı kaybı hesabı 12 2.2.3.Isıtıcı cihaz seçimi 16 2.2.4.Yıllık yakıt sarfiyatı ve miktarının hesabı 17 2.2.5.Emisyon miktarının hesabı 18 3.MATERYAL VE YÖNTEM 19 3.1.Materyal 19 3.2.Yöntem 24 4.ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 33 4.1.Dış Hava Sıcaklığı ile Diğer Parametrelerin Değişimi 33 viii Sayfa 4.2.Yalıtım Kalınlığı ile Diğer Parametrelerin Değişimi 37 4.3.Kat Yüksekliği ile Diğer Parametrelerin Değişimi 42 4.4.Kapı Malzemesi ile Diğer Parametrelerin Değişimi 47 4.5.Pencere Tipi ile Diğer Parametrelerin Değişimi 52 4.6.Pencere Alanı ile Diğer Parametrelerin Değişimi 57 4.7.Yakıcı Tipi ile Diğer Parametrelerin Değişimi 58 4.8.Yakıt Cinsi ile Diğer Parametrelerin Değişimi 59 5.SONUÇ VE ÖNERİLER 63 KAYNAKLAR 66 EKLER 69 ÖZGEÇMİŞ 135en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMerkezi Isıtma Sistemien_US
dc.subjectDış Hava Sıcaklığıen_US
dc.subjectYalıtım Kalınlığıen_US
dc.subjectCO2 Salınımıen_US
dc.subjectCentral Heating Systemen_US
dc.subjectOutside Air Temperatureen_US
dc.subjectInsulation Thicknessen_US
dc.subjectCO2 Emissionsen_US
dc.titleMerkezi ısıtma sisteminde etkili olan parametrelerin araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of the affective parameters in a central heating systemen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Makine Mühendisliği Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record