Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKılıç, Sabiha
dc.contributor.authorÇakaröz, Kübra Müge
dc.date.accessioned2019-11-25T10:59:40Z
dc.date.available2019-11-25T10:59:40Z
dc.date.issued2016en_US
dc.identifier.citationKılıç, S., Çakaröz, K. M. (2016). Sosyal medya kullanıcılarının marka farkındalık düzeylerine göre sosyal sorumluluk proje farkındalıkları arasındaki farklılıklarının belirlenmesi: Eti kurumsal sosyal sorumluluk projeleri üzerine bir araştırma. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(2), 585-610.en_US
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.17218/hititsosbil.280806
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/5430
dc.description.abstractGünümüz tüketicileri sadece ürün ve hizmet kalitesiyle yetinmemekte bunun yanı sıra tüketici tercihlerinde kurumsal imaj ve marka imajını da göz önünde bulundurmaktadırlar. Bu nedenle işletmelerin tüketici zihninde yer edinmek ve kalıcı olmak için çeşitli pazarlama stratejileri geliştirmeleri gerekmektedir. Bu stratejilerden birisi de sosyal sorumluluk projeleridir. Araştırmanın amacı sosyal medya kullanıcılarının marka farkındalık düzeylerine göre sosyal sorumluluk projeleri farkındalık düzeyleri arasındaki farklılıkları belirlemektir. Bu amaçla çalışmada demografik değişkenlerin yarattığı algı farklılıkları değerlendirilmiştir. Araştırmanın temel varsayımı marka farkındalık düzeyi ve sosyal sorumluluk farkındalık düzeyinin demografik faktörlere ve haberdar olunan iletişim mecralarına göre farklılık gösterdiğidir. Araştırmanın amacı ve temel varsayımı çerçevesinde geliştirilen hipotezler Bağımsız Örneklem T Testi, One-way ANOVA Parametrik Testi ve Post-Hoc Testleri kullanılarak analiz edilmiştir. Anket yöntemi ile elde edilen verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmıştıren_US
dc.description.abstractFor today’s costumers the quality of the product or service is not enough, besides that corporate image and brand image is considerable on consumer preferences. Because of that business develop vary marketing strategies for being permanent and getting in consumer mind. One of these strategy is social responsibility projects. The purpose of this studyis to determine the differences between social responsibility projects awarenes level according to the brand awareness level of social media users. For this purpose the perceptional differences caused by demografic factors were evaluated.The basic assumption of this research is that brand awereness level and social responsibility Project awereness level vary depend on demographics and communication media. After hypotesis were improved by using the purposes of and also the basic assumption of the research, they are analyzed by Independent Sample T Test, One Way ANOVA Parametric Test and Post- Hoc Test.Descriptive statistics are applied to organizethe data which are taken from the survey.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.17218/hititsosbil.280806en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKurumsal Sosyal Sorumluluken_US
dc.subjectMarka Farkındalığıen_US
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.subjectSocial Responsibilityen_US
dc.subjectBrand Awerenessen_US
dc.subjectCorporate Social Responsibilityen_US
dc.subjectSocial Mediaen_US
dc.titleSosyal medya kullanıcılarının marka farkındalık düzeylerine göre sosyal sorumluluk proje farkındalıkları arasındaki farklılıklarının belirlenmesi: Eti kurumsal sosyal sorumluluk projeleri üzerine bir araştırmaen_US
dc.title.alternativeDetermining the differences among social responsibility project awareness of social media users according to their brand awareness level: A study on Eti institutional social responsibility projectsen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.authorid0000-0002-0906-4567en_US
dc.authorid0000-0003-1272-5722en_US
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage585en_US
dc.identifier.endpage610en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record