Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞarbak, Ayşegül
dc.date.accessioned2019-12-25T11:52:23Z
dc.date.available2019-12-25T11:52:23Z
dc.date.issued2018en_US
dc.identifier.citationŞarbak, A. (2018). Akgüney toplumunda nadir görülen bir patoloji örneği: Stafne kist. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(2), 977-990.en_US
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.17218/hititsosbil.462338
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/5558
dc.description.abstractStafne cavity, Stafne defekt, lingual kortikal mandibular defekt gibi isimlerle de bilinen Stafne Kist ilk defa Edward Stafne tarafından 1942 yılında tanımlanmıştır. Stafne Kist mandibulanın lingual tarafında, anterior, posterior ya da ramus bölgesinde yer alır. Çoğunlukla unlateral olarak görülse de nadiren bilteral olarak da görülebilir. Stafne kist yuvarlak ya da oval şekillidir ve genişliği 1-3 cm arasında değişmektedir. Yaşayan toplumlarda Stafne kistin bulunma sıklığı %0,1-0,48 arasındadır. Arkeolojik toplumlarda daha nadir karşılaşılan Stafne Kist, Geç Roma-Bizans dönemine tarihlendirilen Akgüney toplumunda %2,43 olarak belirlenmiştir. Araştırmalarda çoğunlukla orta erişkin erkek bireylerde daha sık gözlemlenen Stafne Kist, Akgüney toplumunda genç erişkin bir kadın bireyde tespit edilmiştir. Çalışmanın amacı Geç Roma-Bizans dönemine tarihlendirilen Akgüney toplumunda görülen stafne kist sıklığını belirlemektir.en_US
dc.description.abstractThe Stafne Kist, also known as the Staphne cavity, Stafne defect, and lingual mandibular bone defect, was first described by Edward Stafne in 1942. Stafne Cyst is located on the lingual side of the mandible, anterior, posterior or ramus region. It is mostly seen as unilateral but rarely bilateral. The stafne cyst is round or oval shaped and varies in width 1-3cm. The frequency of Stafne cysts in living populations is between 0,1-0,48%. The Stafne Kist, which is rarely encountered in archaeological societies, was determined to be 2.43% in Akgüney population dated to Late Roman-Byzantine period. In researches, Stafne cyst, which is more frequently observed in middle adult male subjects, was found in a young adult female individual in the Akgüney population. The aim of the study is to determine the frequency of stafne cyst in Akgüney society dated to Late Roman-Byzantine perioden_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesien_US
dc.relation.isversionof10.17218/hititsosbil.462338en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectStafne Kisten_US
dc.subjectAkgüneyen_US
dc.subjectBizansen_US
dc.subjectStafne Cysten_US
dc.subjectByzantiumen_US
dc.titleAkgüney toplumunda nadir görülen bir patoloji örneği: Stafne kisten_US
dc.title.alternativeThe example of rare pathology in the Akgüney population: Stafne cysten_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisien_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Antropoloji Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-3199-1612en_US
dc.identifier.volume11en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage977en_US
dc.identifier.endpage990en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record