Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorŞahin, Emrah
dc.date.accessioned2019-02-15T16:49:20Z
dc.date.available2019-02-15T16:49:20Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationŞahin, E. (2010). Uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde oluşturulan TMS-16, TMS-36, TMS-38 muhasebe standartlarının tekdüzen muhasebe sistemi ile karşılaştırılması ve Çorum’da bir sanayi işletmesi örneği (Yüksek Lisans Tezi).
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11491/55
dc.description.abstractKüreselleşme, diğer disiplinleri etkilediği gibi muhasebe bilimini de etkilemektedir. Özellikle yirminci yüzyılın son çeyreğinde muhasebe biliminin küreselleşmesi adına büyük adımlar atılmıştır. Ortak bir muhasebe dili oluşturulması sürecinde Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) oluşturularak, Uluslararası Muhasebe Standartları yayınlanmıştır. 2002 yılında, Avrupa Birliği bu standartları benimseyerek üye ve aday tüm ülkelerden bu standartları uygulamalarını istemiştir. Ülkemizde de bu standartlar 2005 yılından itibaren benimsenmiş ve Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi işletmelerde uygulanmaya başlamıştır. 1994’ten beri ülkemizde uygulanan Tekdüzen Muhasebe Sistemi’nin değiştirilerek, yerine farklı bir sistemin getirilmesi beraberinde bir uyum sorununu da getirecektir. Bu çalışmanın amacı, uygulamada görülebilecek uyum sorunlarının çözümü noktasında, ilgililerin karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlara, açıklama ve örneklerle açıklık getirerek uyum sürecine katkı sağlamaktır. Bu çalışmada yalnızca TMS-16, TMS-36 ve TMS-38 standartları ele alınmıştır. Çalışmanın hazırlanmasında yoğunlukla literatür taranmış, ayrıca tezin son bölümünde Çorum’da yer alan bir sanayi işletmesinin verileri kullanılarak, anılan standartların etkileri incelenmiştir. Bu işletmenin maddi duran varlıklarına ilişkin gerçeğe uygun değerlerin tespiti, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak elde edilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMaddi Duran Varlıklaren_US
dc.subjectMaddi Olmayan Duran Varlıklaren_US
dc.subjectVarlıklarda Değer Düşüklüğüen_US
dc.titleUluslararası muhasebe standartları çerçevesinde oluşturulan TMS-16, TMS-36, TMS-38 muhasebe standartlarının tekdüzen muhasebe sistemi ile karşılaştırılması ve Çorum’da bir sanayi işletmesi örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Blimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record