Show simple item record

dc.contributor.authorYanaşma, Gülüzar
dc.date.accessioned2019-02-19T08:13:51Z
dc.date.available2019-02-19T08:13:51Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationYanaşma, G. (2011). Farklılıklar yönetiminin yönetsel etkinliğe katkıları : Çorum’da kamu kurumu örneği (Yüksek Lisans Tezi).
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11491/83
dc.description.abstractGünümüz bilgi çağının ortaya çıkarttığı sosyal, kültürel ve ekonomik etkiler entelektüel sermayeye olan gereksinimin artmasına sebep olmaktadır. Maddi değerler kadar, bireysel ve örgütsel değerlerde önem kazanmaktadır. Örgüt içindeki bireysel farklılıkları işletme için rekabet avantajı yaratmak amacıyla yönetmeyi öngören “farklılıkların yönetimi” yaklaşımı, gün geçtikçe günümüz işletmeleri için önemi artan bir stratejiye dönüşmektedir. Farklılıkların Yönetimi, tüm çalışanları kapsamayı, çalışanların sahip oldukları farklılıklara (cinsiyet, yaş, etnik köken, din, dil, ırk, kültür vb.) saygı duymayı ve bu farklılıkları işletmeye rekabetçi üstünlük sağlayacak değerler olarak benimsemeyi gerektirmektedir. İşletmelerde var olan farklılıkların anlaşılması ve bu farklılıkların etkin bir şekilde yönetilerek, farklılıklardan kaynaklanan olumsuzlukları en aza indirebilmek, olumlu sonuçları ise maksimum düzeye çıkarmak için gerek çalışanların bireysel olarak, gerekse işletme yöneticilerinin bir takım düzenlemeler yapmasına gerek duyulmaktadır. Tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, farklılık kavramı, kapsamı ve temel boyutlarından bahsedilmiştir. İkinci bölümde; farklılıkların yönetimi kavramı detaylı bir şekilde incelenmiştir. Farklılıklar Yönetiminin fayda ve sakıncalarından bahsedilmiştir. Çalışmanın son bölümü olan uygulama bölümünde ise, Çorum ilinde bazı Kamu Kurum çalışanları üzerinde anket yöntemi ile yapılan araştırmaya ilişkin bulgulara ve yorumlara yer verilmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherHitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFarklılıken_US
dc.subjectİşgücü Farklılıklarıen_US
dc.subjectFarklılıkların Yönetimi ve Etkinliken_US
dc.titleFarklılıklar yönetiminin yönetsel etkinliğe katkıları : Çorum’da kamu kurumu örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentHitit Üniversitesi, Sosyal Blimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record