Show simple item record

dc.contributor.authorArısoy, Arif
dc.contributor.authorMemiç, Kadriye
dc.contributor.authorKaravelioğlu, Yusuf
dc.contributor.authorŞen, Fatma
dc.date.accessioned2019-05-13T08:58:42Z
dc.date.available2019-05-13T08:58:42Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationArısoy, A., Memiç,K., Karavelioğlu, Y., Şen, F. (2014). Cardiac tamponade as the first clinical sign of gastric adenocarcinoma: a rare condition. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 42(4): 377-379.en_US
dc.identifier.issn1016-5169
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5543/tkda.2014.24892
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11491/1183
dc.description.abstractCardiac tamponade originating from a primary gastric cancer (GC) is a rare condition. Patients are generally asymptomatic until the disease is advanced. We report a rare patient with cardiac tamponade as the first manifestation of primary GC. A 46-year-old male was admitted with progressive dyspnea. Cardiac tamponade was diagnosed on two-dimensional ultrasonographic echocardiography. Pericardiocentesis yielded 1500 ml of bloody fluid. Pericardial cytologic examination was positive for malignant cells. The patient underwent abdominal computed tomography scan, which showed thickening of the gastric wall and several mesenteric lymph nodes. Endoscopic examination of the stomach disclosed malignant ulcer along the lesser curvature, and the biopsy showed diffuse type adenocarcinoma. Chemotherapy was initiated by the Oncology Department, and he had no pericardial effusion after six courses of systemic chemotherapy. In conclusion, this is a rare condition and difficult to diagnosis early. Thus, physicians should be aware of malignancy of the stomach when patients present with unexplained cardiac manifestations. © 2014 Türk Kardiyoloji Derne?i.en_US
dc.description.abstractPrimer mide kanserinden kaynaklanan kalp tamponadı nadir bir durumdur. Hastalar genellikle hastalık ilerleyinceye kadar semptomsuzdur. Bu yazıda primer mide kanserinin ilk belirtisi olarak kalp tamponadı gelişen bir olgu sunuldu. İlerleyici dispne şikayeti ile başvuran 46 yaşında erkek hastaya yapılan iki boyutlu ultrasonografik ekokardiyografide kalp tamponadı tespit edildi. Perikardiyosentez yapılarak 1500 ml hemorajik sıvı boşaltıldı. Perikart sıvısından yapılan sitolojik incelemede kötü huylu hücreler görüldü. Karın bilgisayarlı tomografisinde mide duvar kalınlığında artış ve mezenter lenf düğümleri saptandı. Endoskopik incelemede küçük kurvatur boyunca uzanan ülser ve biyopside difüz tip adenokarsinom saptandı. Hastaya onkoloji kliniği tarafından kemoterapi başlandı ve altı kür kemoterapi sonrasında perikart sıvısı görülmedi. Sonuç olarak, bu klinik tablo erken tanısı zor ve nadir görülen bir durumdur. Bu yüzden doktorlar açıklanamayan kalbe ait bulgular ile başvuran hastalarda nadir görülse bile mide karsinomu konusunda uyanık olmalıdır.en_US
dc.language.isoeng
dc.publisherTurkish Society of Cardiologyen_US
dc.relation.isversionof10.5543/tkda.2014.24892en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAdenocarcinoma / Diagnosisen_US
dc.subjectCardiac Tamponadeen_US
dc.subjectPericardial Effusion / Diagnosisen_US
dc.subjectStomach Neoplasmsen_US
dc.titleCardiac tamponade as the first clinical sign of gastric adenocarcinoma: A rare conditionen_US
dc.title.alternativeMide adenokarsinomunun ilk klinik bulgusu olarak kalp tamponadı: Nadir bir durumen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Kardiyoloji Derneği Arşivien_US
dc.contributor.departmentDahili Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.identifier.volume42en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage377en_US
dc.identifier.endpage379en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record